• GJGT Match Play Championship in Leipzig
  • GJGT Framas Open in Lübeck
  • GJGT Schloss Lüdersburg Open
  • GJGT Tour Championship in Berlin